วารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าว วารสาร ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

ประจำปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าววันมาฆบูชา  เยียมชมงานวิจัย1  ประชุมผู้ปกครอง22563 
 ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ว่าตรวจเยี่ยมโรงเรียน1 
ถวายเทียน2563  มอบทุนผู้ใหญ่หวาย  ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
ถวายพระพร ร.10  มอบจักรยาน  วันแม่12สิงหา2563 
 ไหว้ครู2563 เลือกตั้ง2563  ประชุมผู้ปกครอง12563